xỉ kẽm từ 90% - 95%

Thành phẩm

Thành phẩm

xỉ kẽm từ 90% - 95%

Ngày đăng : 07/10/2019 - 9:51 AM
Bài viết khác
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (11.03.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (11.03.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (11.03.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  NHÔM DÂY THÀNH PHẨM  (18.11.2019)
  CÁP ĐỒNG 8MM  (31.10.2019)
  DÂY CÁP NHÔM PHẾ LIỆU   (22.10.2019)
  NHÔM THỎI TÁI CHẾ 96%  (22.10.2019)
  NHÔM ĐÀ CỬA PHẾ LIỆU  (17.10.2019)
  Nhôm ADC12  (17.10.2019)
  Nhôm Bilet  (07.10.2019)
  Nhôm Đà nguyên liệu  (07.10.2019)
  NHÔM DÂY   (07.10.2019)
  phế liệu nhôm ép kiện  (05.10.2019)
  đồng phế liệu loại 1  (05.10.2019)
  Cáp nhôm phế liệu  (05.10.2019)

xỉ kẽm từ 90% - 95%

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0933 998 939