NHÔM DÂY THÀNH PHẨM

Thành phẩm

Thành phẩm

NHÔM DÂY THÀNH PHẨM

Ngày đăng : 18/11/2019 - 10:49 AM

chuyên cung cấp nhôm dây từ 1.1mm - 3.8mm, dùng trong ngành dây và cáp điện..vv..

Bài viết khác
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (11.03.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (11.03.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (11.03.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  CÁP ĐỒNG 8MM  (31.10.2019)
  DÂY CÁP NHÔM PHẾ LIỆU   (22.10.2019)
  NHÔM THỎI TÁI CHẾ 96%  (22.10.2019)
  NHÔM ĐÀ CỬA PHẾ LIỆU  (17.10.2019)
  Nhôm ADC12  (17.10.2019)
  Nhôm Bilet  (07.10.2019)
  Nhôm Đà nguyên liệu  (07.10.2019)
  NHÔM DÂY   (07.10.2019)
  phế liệu nhôm ép kiện  (05.10.2019)
  xỉ kẽm từ 90% - 95%  (07.10.2019)
  đồng phế liệu loại 1  (05.10.2019)
  Cáp nhôm phế liệu  (05.10.2019)

NHÔM DÂY THÀNH PHẨM

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0933 998 939