phế liệu nhôm ép kiện

Thành phẩm

Thành phẩm

phế liệu nhôm ép kiện

Ngày đăng : 05/10/2019 - 4:16 PM
Bài viết khác
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (11.03.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (11.03.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (11.03.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  NHÔM DÂY THÀNH PHẨM  (18.11.2019)
  CÁP ĐỒNG 8MM  (31.10.2019)
  DÂY CÁP NHÔM PHẾ LIỆU   (22.10.2019)
  NHÔM THỎI TÁI CHẾ 96%  (22.10.2019)
  NHÔM ĐÀ CỬA PHẾ LIỆU  (17.10.2019)
  Nhôm ADC12  (17.10.2019)
  Nhôm Bilet  (07.10.2019)
  Nhôm Đà nguyên liệu  (07.10.2019)
  NHÔM DÂY   (07.10.2019)
  xỉ kẽm từ 90% - 95%  (07.10.2019)
  đồng phế liệu loại 1  (05.10.2019)
  Cáp nhôm phế liệu  (05.10.2019)

phế liệu nhôm ép kiện

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0933 998 939