ĐỒNG PHẾ LIỆU

Tin tức

Tin tức

ĐỒNG PHẾ LIỆU

Ngày đăng : 28/10/2019 - 2:41 PM

Thu mua đồng phế liệu loại 1, cấp trần : 125.000 đ - 205.000 đồng/kg, loại đồng đổ : 115.000 đồng - 185.000/kg đồng, loại đồng vàng : 75.000 đồng - 155.000/kg đồng

Bài viết khác
  phế liệu đồng  (12.07.2021)
  xỉ kẽm  (12.07.2021)
  xỉ kẽm  (12.07.2021)
  xỉ kẽm  (12.07.2021)
  nhôm lon phé liệu  (10.07.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (11.03.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (11.03.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  thu mua phế liệu nhôm  (15.11.2019)
  NHÔM PHẾ LIỆU  (28.10.2019)
  Xĩ kẽm mạ nhúng nóng  (28.10.2019)

ĐỒNG PHẾ LIỆU

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0933 998 939