Giá đồng ghi nhận ngày 10/10 là 2.6365

Tin tức

Tin tức

Giá đồng ghi nhận ngày 10/10 là 2.6365

Ngày đăng : 28/10/2019 - 2:45 PM

Nói về Đồng
#C-COPPER | Hàng hóa | Kim loại
Futures đồng là một dụng cụ hedging, bảo hiểm người giao dịch khỏi biến động mạnh của giá kim loại này. Nó cũng là chỉ giá toàn cầu của đồng và cho phép đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nó nhạy cảm với các lĩnh vực có tính chu kì như xây dựng, sản xuất thiết bị công nghiệp, và cả đối với tình hình chính trị tại các quốc gia mà việc khai thác đồng chịu kiểm soát của chính phủ. Giá futures đồng được tính bằng USD cho 1 pound (1 hợp đồng CFD là 1 pound đồng, 1 lot là 30 000 hợp đồng CFD đơn vị).

Bài viết khác
  phế liệu đồng  (12.07.2021)
  xỉ kẽm  (12.07.2021)
  xỉ kẽm  (12.07.2021)
  xỉ kẽm  (12.07.2021)
  nhôm lon phé liệu  (10.07.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (11.03.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (11.03.2021)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  MÓC ÁO NHÔM ĐA NĂNG  (01.04.2020)
  thu mua phế liệu nhôm  (15.11.2019)
  ĐỒNG PHẾ LIỆU  (28.10.2019)
  NHÔM PHẾ LIỆU  (28.10.2019)
  Xĩ kẽm mạ nhúng nóng  (28.10.2019)

Giá đồng ghi nhận ngày 10/10 là 2.6365

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0933 998 939